Før du starter

Her kan du forberede deg før dere skal bruke Snakk om forbedring! i din enhet.
Du kan se på/skrive ut en papirversjon, eller se gjennom hele verktøyet digitalt (du kan ikke skåre eller lagre resultater).
Hvis du er møteleder vil brukerveiledningen være nyttig i dine forberedelser.
Se her for mer informasjon om alle områdene.