Til hovedinnhold

Snakk om forbedring!

Dette er et verktøy som kan gi ledere og medarbeidere en felles forståelse og et bilde av pasient- og brukersikkerheten på arbeidsplassen. I fellesskap vurderes enhetens (avdeling, post etc) nivå på ti områder som omhandler kultur og læringssystem. Alle områdene (se tegning av hjulet), har effekt på pasient- og brukersikkerheten. Ved hjelp av dialog om enhetens nivå, og påfølgende skåring, på de ti områdene, trer forbedringsområder fram. Med dette utgangspunktet kan virksomheten lage en god plan for det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Gjennomgang av områdene bør gjøres med jevne mellomrom. Verktøyet gir eierskap og retning til forbedringsarbeidet samt at det bidrar til kontinuerlig læring til beste for pasienter, brukere og pårørende. Snakk om forbedring er utviklet og eies av Helsedirektoratet. Verktøyet er gratis og tilgjengelig for alle. Virksomhetene kan registrere, og avregistrerer, flere enheter. Ingen sensitive data blir registrert eller lagret i løsningen.

Snakk om forbedring logo