10 Åpenhet
En åpen organisasjon kjennetegnes av at de ansatte er trygge for at både lærings- og beslutningsprosesser er synlige.
• Er det åpenhet om hvordan beslutninger fattes og resultater – både gode og dårlige?
• Oppfordrer ledelsen til samtale og refleksjon om beslutninger, tiltak og resultater?
• Er det åpenhet om uønskede hendelser og hvilke tiltak som igangsettes for å unngå nye?
• Deles erfaringer slik at andre i organisasjonen lærer av dem?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
10.1 Leders rolle

Forrige score

Score

Medarbeidere blir ikke oppmuntret til å rapportere nesten-uhell eller uønskede hendelser, men iblant blir de diskutert.
Medarbeidere blir av og til oppmuntret til å rapportere nesten-uhell og uønskede hendelser. Synspunkter og forbedringsforslag blir iblant etterspurt.
Medarbeidere blir ofte oppmuntret til å rapportere nesten-uhell og uønskede hendelser. Synspunkter og forbedringsforslag blir vanligvis etterspurt. Det varierer noe om dette fører til endringer.
Medarbeidere blir aktivt oppmuntret til å rapportere nesten-uhell og uønskede hendelser. Medarbeideres synspunkter og forslag blir alltid etterspurt. Vanligvis fører dette til endringer.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
10.2 Åpenhet om læring av uønskede hendelser

Forrige score

Score

Informasjon om uønskede hendelser blir sjelden delt i enheten.
Informasjon om uønskede hendelser deles i enheten. Informasjon om uønskede hendelser brukes iblant til læring og forbedring.
Erfaringer med uønskede hendelser deles i enheten for å lære og forebygge nye hendelser.
Erfaringer med uønskede hendelser, systematiske analyser og iverksatte tiltak brukes for å forebygge nye hendelser. Erfaringer deles på tvers i hele organisasjonen.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
10.3 Pasienter, brukere- og pårørende

Forrige score

Score

Pasienter, brukere og pårørende involveres ikke i vurderingen av uønskede hendelser som angår dem.
Pasienter, brukere og pårørende involveres i noen grad i vurderingen av uønskede hendelser som angår dem.
Pasienter, brukere og pårørende involveres som regel i vurderingen av uønskede hendelser som angår dem.
Pasienter, brukere og pårørende involveres systematisk i vurderingen av uønskede hendelser som angår dem.
Forrige score
Snittscore