5 Kommunikasjon og teamarbeid
Klar og god kommunikasjon bidrar til at medlemmer i et team forstår roller og gjennomfører oppgaver på bedre måte.
• Har alle en felles forståelse for hva som er god kommunikasjon, dialog og godt samarbeid?
• Gis det opplæring og trenes det på dette?
Legges det vekt på å kunne håndtere utfordrende situasjoner?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
5.1 Teamarbeid