5 Kommunikasjon og teamarbeid
Klar og god kommunikasjon bidrar til at medlemmer i et team forstår roller og gjennomfører oppgaver på bedre måte.
• Har alle en felles forståelse for hva som er god kommunikasjon, dialog og godt samarbeid?
• Gis det opplæring og trenes det på dette?
Legges det vekt på å kunne håndtere utfordrende situasjoner?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
5.1 Teamarbeid

Forrige score

Score

Medarbeidere identifiserer seg ikke som del av et tverrfaglig team. Rolleforståelse og gjensidig respekt varierer innad i teamet.
Medarbeidere identifiserer seg som del av et tverrfaglig team, men enhetens team fungerer ulikt.
Alle medarbeidere føler tilhørighet i et tverrfaglig team, rollene er avklart, men etterleves ikke alltid.
Alle medarbeidere føler tilhørighet i et tverrfaglig team, og er trygge på egen og andres rolle og respekterer disse.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
5.2 Opplæring og trening i kommunikasjon og team. F eks bruk av ISBAR

Forrige score

Score

Leder prioriterer ikke opplæring eller trening i kommunikasjon eller arbeid i team.
Noen team har fått opplæring og trening i kommunikasjon eller arbeid i team.
Mange team har fått opplæring og trening i kommunikasjon eller arbeid i team. Opplæring og trening gjennomføres systematisk.
Medarbeidere som har behov, får tilbud om opplæring og trening i kommunikasjon eller arbeid i team. Ledelsen ser behov, etterspør og tilrettelegger for økt kompetanse.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
5.3 Kommunikasjon og dialog

Forrige score

Score

Det oppstår ofte misforståelser både internt, og med pasienter, brukere og pårørende, på grunn av mangelfull kommunikasjon. Dette blir sjelden fulgt opp.
Kommunikasjonen er som regel god, men av og til oppstår det misforståelser.
Kommunikasjonen er god og strukturert og misforståelser avklares raskt.
Alle praktiserer en god og strukturert kommunikasjon. Leder går foran med et godt eksempel og griper også inn der det er nødvendig.
Forrige score
Snittscore