6 Håndtering av uenighet
Målrettet arbeid for å sikre god dialog mellom medarbeidere, faggrupper, pasienter, brukere og pårørende er en forutsetning for å håndtere uenighet.
• Gis det opplæring og trenes det på ferdigheter som sikrer god dialog og bidrar til å håndtere uenighet og konflikter?
• Trener medarbeiderne på å gjennomføre utfordrende samtaler med pasienter, brukere og pårørende?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
6.1 Opplæring i dialog og samtaleteknikk

Forrige score

Score

Noen få ledere og medarbeidere har opplæring og trening i dialog- og samtaleteknikk.
En del ledere og medarbeidere har fått opplæring og trening. Noen bruker det de har lært.
De fleste ledere og medarbeidere har fått opplæring og trening. Mange anvender ferdighetene.
Alle ledere og medarbeidere som har behov får systematisk tilbud om opplæring og trening i dialog- og samtaleteknikk. Ferdighetene anvendes.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
6.2 Forebygge konflikter

Forrige score

Score

Uenigheter ender ofte som konflikter og ledelsen lykkes i liten grad med å løse konfliktene.
Det er rutiner for å håndtere uenighet og konflikter. Rutinene følges i noen grad.
Rutiner for å håndtere uenighet og konflikter er tatt i bruk i enheten. Uenighet oppleves ikke som truende.
Alle følger rutinene og leder jobber aktivt med konfliktforebygging. Uenighet anerkjennes som en del av utviklingsarbeidet.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
6.3 Utfordrende samtaler med pasienter, brukere og pårørende

Forrige score

Score

Medarbeidere unngår helt utfordrende samtaler når det oppstår uenighet. Dette fører ofte til konflikt.
Medarbeidere tar sjelden utfordrende samtaler når det oppstår uenighet.
Medarbeidere tar som regel utfordrende samtaler når det oppstår uenighet.
Medarbeiderne håndterer utfordrende samtaler. Skadelige konflikter oppstår sjelden.
Forrige score
Snittscore