8 Systematisk forbedringsarbeid og målinger
Systematikk i forbedringsarbeid er en forutsetning for å oppnå varige forbedringer.
• Får medarbeiderne opplæring, for eksempel i forbedringsmodellen eller LEAN?
• Deltar medarbeiderne i forbedringsarbeid?
• Bruker enheten felles metoder og verktøy?
• Gjennomføres det målinger av tiltakenes effekt?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
8.1 Opplæring i forbedringsarbeid og målinger