8 Systematisk forbedringsarbeid og målinger
Systematikk i forbedringsarbeid er en forutsetning for å oppnå varige forbedringer.
• Får medarbeiderne opplæring, for eksempel i forbedringsmodellen eller LEAN?
• Deltar medarbeiderne i forbedringsarbeid?
• Bruker enheten felles metoder og verktøy?
• Gjennomføres det målinger av tiltakenes effekt?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
8.1 Opplæring i forbedringsarbeid og målinger

Forrige score

Score

Enheten gir ingen opplæring i forbedringsarbeid og målinger.
Noen medarbeidere får opplæring i forbedringsarbeid og målinger.
Det pågår systematisk opplæring av ressurspersoner i forbedringsarbeid og målinger.
Det pågår systematisk opplæring i forbedringsarbeid og målinger. Dette bidrar til god forbedringskompetanse på alle nivåer.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
8.2 Felles metoder og verktøy

Forrige score

Score

Enheten har ikke felles metoder og verktøy i forbedringsarbeidet.
Enheten har noen felles metoder og verktøy i forbedringsarbeidet.
Enheten har bestemt seg for en felles metode i systematisk forbedringsarbeid, men etterlevelsen varierer.
Hele organisasjonen bruker de samme metodene i systematisk forbedringsarbeid. Det er tilgang på veiledere med forbedringskompetanse.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
8.3 Bruk av målinger til læring

Forrige score

Score

Enheten bruker i liten grad målinger i forbedringsarbeidet.
Enheten bruker iblant målinger i forbedringsarbeidet.
Enheten bruker ofte målinger i forbedringsarbeid. Nærmeste leder etterspør vanligvis målingene.
Målinger brukes systematisk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og igangsette nye forbedringsarbeid.
Forrige score
Snittscore