9 Forutsigbar og pålitelig kvalitet
Høy grad av pasientsikkerhet kjennetegnes blant annet ved at enheten gir trygge og sikre tjenester gang på gang.
• Mottar pasienter og brukere trygg, forutsigbar og effektiv helsehjelp?
• Sikrer prosedyrene og den kliniske praksis at pasienters og brukeres individuelle behov ivaretas?
• Brukes målinger og analyser for å overvåke kvaliteten på behandlingen som gis?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
9.1 Standardisering og\r\nindividuell tilpasning