9 Forutsigbar og pålitelig kvalitet
Høy grad av pasientsikkerhet kjennetegnes blant annet ved at enheten gir trygge og sikre tjenester gang på gang.
• Mottar pasienter og brukere trygg, forutsigbar og effektiv helsehjelp?
• Sikrer prosedyrene og den kliniske praksis at pasienters og brukeres individuelle behov ivaretas?
• Brukes målinger og analyser for å overvåke kvaliteten på behandlingen som gis?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
9.1 Standardisering og individuell tilpasning

Forrige score

Score

Enheten har prosedyrer for enkelte arbeidsprosesser, men de følges ikke alltid. I prosedyrene er det ikke tatt hensyn til pasientens, brukerens eller pårørendes individuelle behov.
Enheten har prosedyrer for mange arbeidsprosesser. Noen ganger tas det hensyn til pasientens, brukerens og pårørendes individuelle behov.
Enheten har prosedyrer for de fleste arbeidsprosesser der det er faglig nødvendig. Det tas som regel hensyn til pasientens, brukerens eller pårørendes individuelle behov.
Enheten har prosedyrer for alle arbeidsprosesser der det er faglig nødvendig. Det tas alltid hensyn til pasientens, brukerens eller pårørendes individuelle behov.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
9.2 Samsvar mellom prosedyrer og praksis (etterlevelse)

Forrige score

Score

Enheten har prosedyrer, men de følges sjelden.
Medarbeiderne følger av og til prosedyrer og valgte metoder. Enkelte medarbeidere gjør som de selv vil, uten at dette er godt begrunnet.
Medarbeiderne følger som regel prosedyrer og valgte metoder. Hvis prosedyrer ikke følges, gis det som regel en god begrunnelse.
Prosedyrer etterleves, med unntak av når det er sterke faglige grunner eller når pasientens individuelle behov taler for det. Når prosedyren ikke følges, gis det alltid en faglig begrunnelse.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
9.3 Overvåking av kvalitet

Forrige score

Score

Det gjennomføres sjelden målinger av kvaliteten på behandlingen.
Det gjennomføres enkelte målinger for å følge med på kvaliteten på behandlingen.
Det måles og gjennomføres analyser på viktige områder av behandlingen. Resultatene av målingene brukes noen ganger til refleksjon og forbedring.
Det måles og gjennomføres analyser på viktige områder av behandlingen. Resultatene av målingene brukes ofte til refleksjon og dette gir synlige forbedringer.
Forrige score
Snittscore