Snakk om forbedring!

Dette er et verktøy som gir ledere og medarbeidere en felles forståelse og et bilde av pasientsikkerheten på arbeidsplassen.
Gjennom dialog og systematisk tilnærming vurderes ti områder. Samtidig trer de viktigste forbedringsområdene fram slik at dere kan lage en god plan for kvalitetsarbeidet.
Verktøyet gir eierskap og retning til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid samt at det bidrar til kontinuerlig læring til beste for pasienter, brukere og pårørende.
Snakk om forbedring! er utviklet og eies av Helsedirektoratet. Verktøyet er gratis og tilgjengelig for alle, og virksomheter kan registrere flere team. Ingen sensitive data blir registrert eller lagret i løsningen.
 
Før du starter
Klikk her