Til hovedinnhold

Personvernerklæringen

Snakk om forbedring er driftet og forvaltet av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har plikt til å sørge for at personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæring for Snakk om forbedring og gjeldende regelverk.

Personopplysninger

Snakk om forbedring kan brukes av alle. For brukere av snakkomforbedring.no gjelder brukervilkår for Snakk om forbedring for hvordan Helsedirektoratet, bruker, behandler, deler og lagrer personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss direkte eller via mellomledd, når du bruker vår tjeneste. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk. Det er frivillig å bruke tjenesten og besøke nettstedet, men for å få tilgang til alle funksjoner må du ha en gyldig innlogging via påloggingsløsningen og akseptere våre vilkår for bruk.

Følgende opplysninger samles inn:

• Informasjon som brukeren eventuelt legger inn i fritekstfelt. Det er lagt inn veiledningstekst i løsningen som oppfordrer bruker til å ikke legge inn personopplysninger i løsningen. • Bruker-ID og personnummer som Helsedirektoratet mottar fra ID-porten (generert av ID-leverandør). Helsedirektoratet lagrer ikke personnummer, kun bruker-ID. • Navn og organisasjonstilhørighet som bruker legger inn i forbindelse med godkjenning av databehandleravtalen. Helsedirektoratet lagrer kun dette for å kunne identifisere hvem som har godkjent avtalen på vegne av virksomheten. Disse dataene vil ligge i en lukket database der kun Helsedirektoratets autoriserte medarbeidere har tilgang. Denne databasen logges med tidspunkt og navn på den som har åpnet databasen. • Når du bruker tjenesten du oppretter, redigerer eller lagrer forbedringsområdene eller skriver tekst i fritekstfeltene, samles disse opplysningene inn. • Når du deler informasjon med andre. Helsedirektoratet har plikt til å sørge for at personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæring for Snakk om forbedring og gjeldende regelverk.

Hvem behandler data og hvem er behandlingsansvarlig?

Alle som ønsker det har mulighet til å bruke Snakk om forbedring, men det er primært virksomheter i helse- og omsorgssektoren som per nå bruker portalen. Når du gis tilgang til tjenesten gjennom en virksomhet, skal Helsedirektoratet behandle dine personopplysninger i henhold til en databehandleravtale som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk. Godkjenning av databehandleravtalen gjøres i portalen. Virksomhetene er ansvarlig for å inngå databehandleravtale med Helsedirektoratet.

Behandlingens formål

Snakk om forbedring er et verktøy som er utviklet av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet får oversendt personnummer og en unik kode fra påloggingstjenesten ID-porten, når du logger deg inn. Kun koden blir lagret. Opplysningene vi behandler, lagres i en Microsoft Azure-instans som Helsedirektoratet leier av Norsk helsenett (NHN). Ettersom opplysningene om deg er knyttet til en kode, lagres kun denne koden i Azure. Alle data lagres på servere i Norge. Norsk helsenett (NHN) og Microsoft behandler personopplysninger på vegne av Helsedirektoratet når vi leverer og administrerer tjenesten. Opplysningene behandles kun i den utstrekning det er nødvendig for å administrere og levere snakkomforbedring.no.

Besøk på Nettsiden

Helsedirektoratet bruker informasjonskapsler på nettsiden («cookies»). For mer informasjon, se vår side for besøksstatistikk og informasjonskapsler.

Lagring og sikkerhet

Helsedirektoratet har etablert prosedyrer for å håndtere informasjonen din på en sikker måte. Helsedirektoratet bruker ID-porten til innlogging. Når du oppretter en bruker i løsningen vil Helsedirektoratet få personnummeret ditt og en kode i form av en såkalt GUID. Dette er en unik kode for deg. Helsedirektoratet lagrer ikke personnummeret ditt. Helsedirektoratet bruker Norsk helsenett (NHN) som underleverandør for lagring av data. Norsk helsenett har igjen avtale med Microsoft for lagring av opplysninger i Azure.

Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Helsedirektoratet får ikke vite hvem som har logget seg på løsningen fra ID-porten, bare at noen har logget seg inn. Du kan selv se, endre eller slette informasjonen du har lagt inn i Snakk om forbedring ved å logge deg på Snakk om forbedring innenfor 24 måneder. Etter 24 måneder uten bruk av Snakk om forbedring vil dataene bli slettet. Helsedirektoratet oppfordrer til å ikke legge personlig informasjon i noen fritekstfelt.

Endringer

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på snakkomforbedring.no og du oppfordres til å holde deg orientert om denne. Ved vesentlige endringer vil vi informere om dette på nettstedet.

Mer informasjon

Vil du vite mer om hvordan personvern ivaretas i Helsedirektoratet? For mer informasjon om når og hvordan Helsedirektoratet behandler informasjon om innbyggere i Norge, dine rettigheter og kontaktinformasjon til vårt personvernombud, se Helsedirektoratet.no/personvernerklæring

Kontakt oss:

Ta kontakt med Helsedirektoratet hvis du har spørsmål. itryggehender@helsedir.no